Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Ολοκλήρωση υλοποίησης προγράμματος Erasmus+ από το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου υλοποίησε για τα σχολικά έτη 2016-2018 πρόγραμμα Erasmus+ (Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) με τίτλο «Διευρύνοντας τους Ευρωπαϊκούς ορίζοντες του σχολείου μας». Βασικός στόχος του παραπάνω προγράμματος ήταν  η διεύρυνση των οριζόντων του προσωπικού του σχολείου πέρα από τα τοπικά όρια, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή λειτουργία και η μαθησιακή διαδικασία, να στηριχθεί η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, να εκσυγχρονιστεί και να διεθνοποιηθεί το σχολείο.
Συνολικά έντεκα εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων του 5ου Γυμνασίου συμμετείχαν σε κινητικότητες στο εξωτερικό για παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο "School Revolution! The Flipped Classroom and Innovative Didactic Methodologies" στην πόλη Βερόνα της Ιταλίας από 27/11 έως 03/12/2016, τέσσερις εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο "Coaching in educational contexts to reduce early school leaving" στην πόλη Αλκαλά ντε Ενάρες (περιφέρεια Μαδρίτης) στην Ισπανία από 06/03 έως 10/03/2017 και τέσσερις εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο "Creativity and innovation in teaching and learning for a better classroom behaviour" στην πόλη  Barcellona Pozzo di Gotto στη Σικελία της Ιταλίας από 16/10 έως 20/10/2017.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια αφορούσαν στους παρακάτω θεματικούς άξονες: στρατηγικές επίλυσης κρίσεων, αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών και διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και άγχους, ανάπτυξη θετικής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη, δυναμική της ομάδας, βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικές για τη  διαχείριση μιας τάξης που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών με χρήση νέων τεχνικών και εργαλείων μάθησης, καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες που εστιάζουν στην αυτονομία των μαθητών, βασικά εργαλεία ΤΠΕ για τη δημιουργία αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Ενδοσχολικό σεμινάριο διάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων (12/05/2018)

Οι συμμετέχοντες σε κινητικότητες καθηγητές του 5ου Γυμνασίου οργάνωσαν και υλοποίησαν ενδοσχολικό σεμινάριο επιμόρφωσης με βάση τις γνώσεις και δεξιοτήτες που απέκτησαν από την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για το σεμινάριο στη Σικελία

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο στη Σικελία ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.
Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. 

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Το σεμινάριο στη Σικελία της Ιταλίας

  • Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (Αγγελιδάκης Νικόλαος, Αμαργιανιτάκη Μαργαρίτα, Μαρκάκη Στυλιανή, Καρυστινού Καλλιόπη) παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Creativity and innovation in teaching and learning for a better classroom behaviour». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη  Barcellona Pozzo di Gotto στη Σικελία της Ιταλίας από 16 έως 20 Οκτωβρίου 2017.
  • Φορέας υποδοχής: EProjectConsult.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Προετοιμασία για την 3η κινητικότητα στην Ιταλία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο στη Σικελία της Ιταλίας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και γλωσσική προετοιμασία.

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

Ορισμός εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην τρίτη κινητικότητα στην Ιταλία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή
στην τρίτη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:
α. Αγγελιδάκης Νικόλαος, κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής, Υποδιευθυντής
β. Αμαργιανιτάκη Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας
γ. Καρυστινού Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας
δ. Μαρκάκη Στυλιανή, κλάδου ΠΕ18-Τεχνολογίας

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Barcellona Pozzo di Gotto στη Σικελία της Ιταλίας
από 15 έως 21 Οκτωβρίου 2017.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Creativity and innovation in teaching and learning for a better classroom behaviour».

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για το σεμινάριο στην Ισπανία


Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο στην Ισπανία ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.
Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. 

Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Το σεμινάριο στην Ισπανία

  • Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (Αγγελιδάκης Νικόλαος, Ζουράρης Ζαχαρίας, Μάρκου Μαρία, Σφακιανάκη Αντωνία) παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Coaching in educational contexts to reduce early school leaving». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Alcala de Henares της Ισπανίας από 06 έως 10 Μαρτίου 2017.
  • Φορέας υποδοχής: Cervantes Training.
Περισσότερες φωτογραφίες...

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για το σεμινάριο στη Βερόνα της Ιταλίας

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο στη Βερόνα της Ιταλίας ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.
Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, έγινε συζήτηση για την αξιοποίηση της εμπειρίας της κινητικότητας.


Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

Προετοιμασία για την 2η κινητικότητα στην Ισπανία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο της Ισπανίας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και γλωσσική προετοιμασία.

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Ορισμός εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη κινητικότητα στην Ισπανία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στη δεύτερη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:

α. Αγγελιδάκης Νικόλαος, Πληροφορικός, Υποδ/ντής
β. Ζουράρης Ζαχαρίας, Φυσικής Αγωγής, Υποδ/ντής
γ. Σφακιανάκη Αντωνία, Φιλόλογος
δ. Μάρκου Μαρία, Φιλόλογος

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Alcala de Henares (περιφέρεια Μαδρίτης) της Ισπανίας από 06 Μαρτίου έως 10 Μαρτίου 2017. 
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Coaching in educational contexts to reduce early school leaving».

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Το σεμινάριο στη Βερόνα της Ιταλίας

  • Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (Πεδιαδίτου Χαρά, Βλαχάκης Γιώργος, Χουρδάκη Γιάννα, Αγγελιδάκη Μαρία) παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο είχε ως κύριο στόχο την εξοικείωση με τη συνεργατική μάθηση, την αντεστραμμένη μάθηση και τη μη τυπική / άτυπη βιωματική μάθηση ως καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, προκειμένου να εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς με μαθητές όλων των ηλικιών και υποβάθρων.
  • Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν "School Revolution! The Flipped Classroom and Innovative Didactic Methodologies" και πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα από  27 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2016.
  • Φορέας υποδοχής: Associazione Glocal Factory.


Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή σε τεχνική ημερίδα του ΙΚΥ

Ο Υποδ/ντής του σχολείου και υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος Νίκος Αγγελιδάκης συμμετείχε σε Τεχνική Ημερίδα του ΙΚΥ για τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων με θέμα «Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Κινητικότητας Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1 2016» του προγράμματος Erasmus+. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 04-11-2016.


Προετοιμασία για την 1η κινητικότητα στην Ιταλία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο της Βερόνα στην Ιταλία, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και γλωσσική προετοιμασία. Επίσης, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που ζητήθηκε από τον φορέα υποδοχής.
Η προετοιμασία έγινε με τη βοήθεια του καθηγητή Πληροφορικής Νίκου Αγγελιδάκη, της καθηγήτριας Τεχνολογίας Στέλλας Μαρκάκη και της καθηγήτριας Αγγλικών Καλλιόπης Καρυστινού.Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Ορισμός εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην πρώτη κινητικότητα στην Ιταλία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του: α) τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας, β) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνθηκε στα μέλη του συλλόγου των καθηγητών και γ) την εισήγηση αρμόδιας επιτροπής επιλογής, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην πρώτη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:

α. Πεδιαδίτου Χαρίκλεια, Φιλόλογος, Δ/ντρια
β. Βλαχάκης Γεώργιος, Μαθηματικός
γ. Χουρδάκη Γιάννα, Φιλόλογος
δ. Αγγελιδάκη Μαρία, Θεολόγος

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στη Βερόνα της Ιταλίας από 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2016.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση με τη συνεργατική μάθηση, την αντεστραμμένη μάθηση και τη μη τυπική / άτυπη βιωματική μάθηση ως καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, προκειμένου να εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς με μαθητές όλων των ηλικιών και υποβάθρων.

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Έγκριση προγράμματος Erasmus+

Εγκρίθηκε η αίτηση που υπέβαλε το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου στο ΙΚΥ σχετικά με τη συμμετοχή του στη δράση «Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» με κωδικό 2016-1-EL01-KA101-023098 και τίτλο «Διευρύνοντας τους Ευρωπαϊκούς ορίζοντες του σχολείου μας» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.