Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Προετοιμασία για την 1η κινητικότητα στην Ιταλία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο της Βερόνα στην Ιταλία, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και γλωσσική προετοιμασία. Επίσης, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που ζητήθηκε από τον φορέα υποδοχής.
Η προετοιμασία έγινε με τη βοήθεια του καθηγητή Πληροφορικής Νίκου Αγγελιδάκη, της καθηγήτριας Τεχνολογίας Στέλλας Μαρκάκη και της καθηγήτριας Αγγλικών Καλλιόπης Καρυστινού.