Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ορισμός εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην πρώτη κινητικότητα στην Ιταλία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του: α) τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας, β) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνθηκε στα μέλη του συλλόγου των καθηγητών και γ) την εισήγηση αρμόδιας επιτροπής επιλογής, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην πρώτη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:

α. Πεδιαδίτου Χαρίκλεια, Φιλόλογος, Δ/ντρια
β. Βλαχάκης Γεώργιος, Μαθηματικός
γ. Χουρδάκη Γιάννα, Φιλόλογος
δ. Αγγελιδάκη Μαρία, Θεολόγος

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στη Βερόνα της Ιταλίας από 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2016.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση με τη συνεργατική μάθηση, την αντεστραμμένη μάθηση και τη μη τυπική / άτυπη βιωματική μάθηση ως καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, προκειμένου να εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς με μαθητές όλων των ηλικιών και υποβάθρων.