Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Έγκριση προγράμματος Erasmus+

Εγκρίθηκε η αίτηση που υπέβαλε το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου στο ΙΚΥ σχετικά με τη συμμετοχή του στη δράση «Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» με κωδικό 2016-1-EL01-KA101-023098 και τίτλο «Διευρύνοντας τους Ευρωπαϊκούς ορίζοντες του σχολείου μας» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.