Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Ορισμός εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην τρίτη κινητικότητα στην Ιταλία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή
στην τρίτη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:
α. Αγγελιδάκης Νικόλαος, κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής, Υποδιευθυντής
β. Αμαργιανιτάκη Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας
γ. Καρυστινού Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας
δ. Μαρκάκη Στυλιανή, κλάδου ΠΕ18-Τεχνολογίας

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Barcellona Pozzo di Gotto στη Σικελία της Ιταλίας
από 15 έως 21 Οκτωβρίου 2017.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Creativity and innovation in teaching and learning for a better classroom behaviour».