Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για το σεμινάριο στην Ισπανία


Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο στην Ισπανία ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.
Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες.