Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Προετοιμασία για την 3η κινητικότητα στην Ιταλία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο στη Σικελία της Ιταλίας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και γλωσσική προετοιμασία.