Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για το σεμινάριο στη Σικελία

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο στη Σικελία ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.
Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες.