Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Ενδοσχολικό σεμινάριο διάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων (12/05/2018)

Οι συμμετέχοντες σε κινητικότητες καθηγητές του 5ου Γυμνασίου οργάνωσαν και υλοποίησαν ενδοσχολικό σεμινάριο επιμόρφωσης με βάση τις γνώσεις και δεξιοτήτες που απέκτησαν από την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό.