Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Προετοιμασία για την 2η κινητικότητα στην Ισπανία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο της Ισπανίας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και γλωσσική προετοιμασία.