Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για το σεμινάριο στη Βερόνα της Ιταλίας

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο στη Βερόνα της Ιταλίας ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.
Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, έγινε συζήτηση για την αξιοποίηση της εμπειρίας της κινητικότητας.