Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Το σεμινάριο στη Βερόνα της Ιταλίας

  • Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (Πεδιαδίτου Χαρά, Βλαχάκης Γιώργος, Χουρδάκη Γιάννα, Αγγελιδάκη Μαρία) παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο είχε ως κύριο στόχο την εξοικείωση με τη συνεργατική μάθηση, την αντεστραμμένη μάθηση και τη μη τυπική / άτυπη βιωματική μάθηση ως καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, προκειμένου να εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς με μαθητές όλων των ηλικιών και υποβάθρων.
  • Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν "School Revolution! The Flipped Classroom and Innovative Didactic Methodologies" και πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα από  27 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2016.
  • Φορέας υποδοχής: Associazione Glocal Factory.